Bố mẹ xâm phạm đời tư cá nhân quá nhiều?

Mẹ mình quá kiểm soát, mình phát hiện mẹ đọc nhật ký của mình và rất nhiều việc khác. Mình cũng lớn rồi và mình nghĩ việc này không cần thiết và đang xâm phạm đời tư của mình.

Từ khóa: Xã hội

Hãy lưu ý: Nếu bạn trên 18 tuổi thì nếu bố mẹ xâm phạm quá nhiều thì là ko tốt, nhưng nếu dưới thì bạn một là chịu đựng đi, hai là nói với bố mẹ.

Khi chúng ta đang sống dựa vào bố mẹ thì phải chịu một chút, nền văn hóa chúng ta nó khác với cá nhân phương tây.

Khi bạn nghĩ bạn lớn rồi chưa có nghĩa là bạn đã lớn, tôi đã 20 tuổi rồi lúc ở với bố mẹ cứ tưởng mình lớn rồi nhưng khi ở một mình thấy mình vẫn rất trẻ con.

Bố mẹ xâm phạm đời tư không đáng sợ bằng việc bạn đăng thông tin của mình lên mạng nhất là mạng xã hội, cái gì cũng đăng lên và bị nhiều thứ thu thập thông tin của mình.

Trả lời

Hãy lưu ý: Nếu bạn trên 18 tuổi thì nếu bố mẹ xâm phạm quá nhiều thì là ko tốt, nhưng nếu dưới thì bạn một là chịu đựng đi, hai là nói với bố mẹ.

Khi chúng ta đang sống dựa vào bố mẹ thì phải chịu một chút, nền văn hóa chúng ta nó khác với cá nhân phương tây.

Khi bạn nghĩ bạn lớn rồi chưa có nghĩa là bạn đã lớn, tôi đã 20 tuổi rồi lúc ở với bố mẹ cứ tưởng mình lớn rồi nhưng khi ở một mình thấy mình vẫn rất trẻ con.

Bố mẹ xâm phạm đời tư không đáng sợ bằng việc bạn đăng thông tin của mình lên mạng nhất là mạng xã hội, cái gì cũng đăng lên và bị nhiều thứ thu thập thông tin của mình.

Nhật ký là thứ tối thiểu nhất cần được tôn trọng và không nên xâm phạm. Đúng là ba mẹ bạn có thể hơi can thiệp quá sâu nhưng maybe chỉ là vô tình, bạn nên nhẹ nhàng nói chuyện với ba mẹ và bày tỏ rõ quan điểm là được nè.