Bối cảnh ra đời Phật Giáo Nhật Bản?

  1. Tôn giáo

Từ khóa: 

phật giáo nhật bản

,

tôn giáo

1. Bối cảnh ra đời của Phật giáo Nhật Bản:

•. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội đặc biệt ra đời và tồn tại từ xa xưa cùng nhân loại, là nhu cầu tinh thần không thể thiếu của một bộ phận đông đảo người dân ở hầu hết các quốc gia. Tôn giáo đã có ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống xã hội nhiều mặt của con người.

• Nhật Bản là quốc gia phát triển ở trình độ cao trên nhiều lĩnh vực. Một trong những nguyên nhân tạo nên sự thành công đó là sự tác động của nền văn hóa độc đáo với bản sắc Nhật Bản. Tiếp nhận ảnh hưởng từ các nền văn hóa lân cận, với những giá trị văn hóa, văn minh như Khổng giáo, Phật giáo... người Nhật đã tạo nên một nền văn hóa đặc sắc, đậm tính dân tộc, được thế giới trân trọng. Phật giáo ngay từ đầu hòa nhập cùng nền văn hóa bản địa đã trở thành bộ phận không tách khỏi lịch sử, văn hóa và con người Nhật Bản. Phật giáo đã góp phần quy tụ, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc tạo lập nên một quốc gia Nhật Bản thống nhất.

• Đạo Phật hình thành ở Ấn Độ khoảng thế kỷ thứ V trước Công nguyên, đã du nhập vào Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ I trước Công nguyên qua các vùng Trung Á.. Ở Nhật Bản, từ khoảng thế kỷ thứ V, trong số những người từ lục địa đến có lẽ có nhiều người theo đạo Phật, và trong các ngôi mộ cổ người ta đã tìm thấy nhiều gương Tứ Phật, Tứ thú có hình Phật, Bổ Tát. Đến thế kỷ thứ VI, cùng với việc thiết lập quốc gia cổ đại, việc tiếp nhận đạo Phật đã thực sự bắt đầu.

• Kể từ khi du nhập đến nay, Phật giáo ở Nhật Bản đã trải qua nhiều biến cố, liên quan chặt chẽ với sự phát triển xã hội Nhật Bản. Theo cách phân kỳ phổ thông, có thể chia quá trình đó thành 7 thời kỳ chính.

Trả lời

1. Bối cảnh ra đời của Phật giáo Nhật Bản:

•. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội đặc biệt ra đời và tồn tại từ xa xưa cùng nhân loại, là nhu cầu tinh thần không thể thiếu của một bộ phận đông đảo người dân ở hầu hết các quốc gia. Tôn giáo đã có ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống xã hội nhiều mặt của con người.

• Nhật Bản là quốc gia phát triển ở trình độ cao trên nhiều lĩnh vực. Một trong những nguyên nhân tạo nên sự thành công đó là sự tác động của nền văn hóa độc đáo với bản sắc Nhật Bản. Tiếp nhận ảnh hưởng từ các nền văn hóa lân cận, với những giá trị văn hóa, văn minh như Khổng giáo, Phật giáo... người Nhật đã tạo nên một nền văn hóa đặc sắc, đậm tính dân tộc, được thế giới trân trọng. Phật giáo ngay từ đầu hòa nhập cùng nền văn hóa bản địa đã trở thành bộ phận không tách khỏi lịch sử, văn hóa và con người Nhật Bản. Phật giáo đã góp phần quy tụ, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc tạo lập nên một quốc gia Nhật Bản thống nhất.

• Đạo Phật hình thành ở Ấn Độ khoảng thế kỷ thứ V trước Công nguyên, đã du nhập vào Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ I trước Công nguyên qua các vùng Trung Á.. Ở Nhật Bản, từ khoảng thế kỷ thứ V, trong số những người từ lục địa đến có lẽ có nhiều người theo đạo Phật, và trong các ngôi mộ cổ người ta đã tìm thấy nhiều gương Tứ Phật, Tứ thú có hình Phật, Bổ Tát. Đến thế kỷ thứ VI, cùng với việc thiết lập quốc gia cổ đại, việc tiếp nhận đạo Phật đã thực sự bắt đầu.

• Kể từ khi du nhập đến nay, Phật giáo ở Nhật Bản đã trải qua nhiều biến cố, liên quan chặt chẽ với sự phát triển xã hội Nhật Bản. Theo cách phân kỳ phổ thông, có thể chia quá trình đó thành 7 thời kỳ chính.