Bốn loại lực cơ bản của vũ trụ là gì Bản chất của nó?

  1. Khoa học

Bản chất thực sự của 4 loại lực: lực hấp dẫn,lực điện từ,lực hạt nhân yếu,lực hạt nhân mạnh.
Từ khóa: 

vũ trụ

,

lực

,

khoa học