Các bạn suy nghĩ gì về drama, sống giả tạo, lừa gạt ở nơi công sở?

  1. Kỹ năng mềm

Cách tốt nhất để vượt qua drama nơi công sở là gì?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Là hãy coi nhẹ nó, đừng coi nó là nặng nề nữa.

Thực tế con người có cảm xúc nên khó có thể duy trì được điều này nhưng nếu buồn hãy buồn nhanh 1 chút, 1 buổi tối rồi thôi, bỏ qua đi bạn ạ.

Hai là nhìn vào mặt tích cực để sống, hoá ra trong tiêu cực vẫn có bài học cho mình, nếu là mình mình sẽ không làm thế nữa.

Thứ ba, hãy cứ là chính mình, cứ khẳng định giá trị bản thân, không vì ai mà lung lay, ta tự biết ta thế nào, còn thiên hạ hãy kệ họ.

Trả lời

Là hãy coi nhẹ nó, đừng coi nó là nặng nề nữa.

Thực tế con người có cảm xúc nên khó có thể duy trì được điều này nhưng nếu buồn hãy buồn nhanh 1 chút, 1 buổi tối rồi thôi, bỏ qua đi bạn ạ.

Hai là nhìn vào mặt tích cực để sống, hoá ra trong tiêu cực vẫn có bài học cho mình, nếu là mình mình sẽ không làm thế nữa.

Thứ ba, hãy cứ là chính mình, cứ khẳng định giá trị bản thân, không vì ai mà lung lay, ta tự biết ta thế nào, còn thiên hạ hãy kệ họ.