Các cách quảng cáo website hiệu quả?

  1. Phát triển sản phẩm

Từ khóa: 

phát triển sản phẩm

Cần xác nghĩa rõ hiệu quả của bạn được tính là gì?

Là đơn hàng, là lead (sale) hay chỉ cần là vistor/ traffic ? 

Thứ 2 là cần hiểu rõ hơn về việc quảng cáo bạn hiểu là quảng cáo mất phí hay ngân sách cụ thể của bạn như thế nào? 

Bạn chỉ có thể làm rõ hiệu quả khi bạn có mục tiêu cụ thể và ngân sách ước chừng, làm hẹp lại phạm vi của câu hỏi thì mọi người mới có thể giúp bạn tư vấn hiệu quả hơn. Chứ nếu không như bạn bên dưới trả lời, chỉ cần nhiều tiền và thuê người bung tiền là sẽ ra traffic nhiều :) 

Trả lời

Cần xác nghĩa rõ hiệu quả của bạn được tính là gì?

Là đơn hàng, là lead (sale) hay chỉ cần là vistor/ traffic ? 

Thứ 2 là cần hiểu rõ hơn về việc quảng cáo bạn hiểu là quảng cáo mất phí hay ngân sách cụ thể của bạn như thế nào? 

Bạn chỉ có thể làm rõ hiệu quả khi bạn có mục tiêu cụ thể và ngân sách ước chừng, làm hẹp lại phạm vi của câu hỏi thì mọi người mới có thể giúp bạn tư vấn hiệu quả hơn. Chứ nếu không như bạn bên dưới trả lời, chỉ cần nhiều tiền và thuê người bung tiền là sẽ ra traffic nhiều :) 

Để quảng cáo 1 website hiệu quả có mấy bước sau:

b1: chuẩn bị tiền thật nhiều càng tốt
b2: tự hoặc thuê người chạy quảng cáo: Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, Cốc Cốc Ads...chốt lại là các lại Ads
b3: ngồi cảm nhận và đếm các Ads đưa traffic về website

Chúc bạn thành công!!!