Các tư thế chụp ảnh giúp gầy hơn?

  1. Nghệ thuật

Các bạn nữ hay chụp ảnh có thể gợi ý cho mình một số tư thế chụp ảnh sao cho trông gầy hơn không ạ? Không hiểu sao mình chụp ảnh lúc nào cũng thấy béo :((

Từ khóa: 

nghệ thuật

Bạn có thể tham khảo 1 số dáng chụp cơ bản sau nhé:

https://cdn.noron.vn/2021/02/26/612421892912741303-1614308517.png
https://cdn.noron.vn/2021/02/26/459298411191624-1614308568.png
https://cdn.noron.vn/2021/02/26/459298411191631-1614308596.png
https://cdn.noron.vn/2021/02/26/612421892912741328-1614308625.png
https://cdn.noron.vn/2021/02/26/612421892912741329-1614308635.png
Trả lời

Bạn có thể tham khảo 1 số dáng chụp cơ bản sau nhé:

https://cdn.noron.vn/2021/02/26/612421892912741303-1614308517.png
https://cdn.noron.vn/2021/02/26/459298411191624-1614308568.png
https://cdn.noron.vn/2021/02/26/459298411191631-1614308596.png
https://cdn.noron.vn/2021/02/26/612421892912741328-1614308625.png
https://cdn.noron.vn/2021/02/26/612421892912741329-1614308635.png