Cách áp dụng nguyên tắc Pareto (80/20) để quản lý cuộc sống hiệu quả hơn?

  1. Phong cách sống

  2. Tip & Trick

Từ khóa: 

nguyên lý pareto

,

nguyên lý 80-20

,

quản lý cuộc sống

,

phong cách sống

,

tip & trick

Có thể nói, nguyên tắc Pareto trong quản lý thời gian có thể giúp chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc
Nguyên tắc Pareto có thể giúp chúng ta nhìn ra bức tranh toàn cảnh về những gì cần tập trung vào để thăng tiến nhanh nhất trong cuộc đời kinh doanh của chúng ta. Nó cung cấp cho chúng tôi một đại diện thực tế về cách có thể phân phối tác động không đồng đều và do đó hướng dẫn về những nhiệm vụ cần tập trung để đạt được kết quả tốt nhất.

Ví dụ:

- Nếu 80% doanh số bán hàng của bạn đến từ 20% khách hàng của bạn, bạn nên tập trung vào việc phát triển thêm những khách hàng lớn nhất của bạn hoặc tìm những khách hàng mới “trông giống nhau”.
- Nếu sếp của bạn đánh giá cao 20% kết quả đầu ra của bạn, theo quan điểm của ông ấy, tác động đến 80% đối với mục tiêu của tổ chức, bạn nên tập trung nhiều hơn vào 20% nhiệm vụ đó.
- Nếu 2/10 lần lãng phí thời gian (email, cuộc họp, đồng nghiệp bị gián đoạn, cuộc gọi điện thoại, mạng xã hội, nhắn tin tức thời và các thông báo khác, tin tức hàng ngày, hậu cần, TV, buôn chuyện, v.v.) là nguyên nhân khiến bạn lãng phí 80% thời gian, thì điều đó khiến ý thức để xác định 2 lãng phí thời gian đó và loại bỏ hoặc giảm thiểu chúng.
Và đừng quên, bạn có thể rút ngắn các cuộc họp kinh doanh lên đến 80% nếu bạn tập trung các cuộc họp vào chương trình làm việc và ra quyết định. Đảm bảo rằng nguyên tắc Pareto hoạt động có lợi cho bạn, không chống lại bạn.

Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau:

- 20% task của bạn sẽ thực sự giúp bạn thăng tiến là gì?
Với 20% task của bạn, bạn thực sự đang giúp tổ chức của mình phát triển là gì?
Với những hành vi nào mà bạn hiếm khi tham gia (ít hơn 20% thời gian), bạn đang phá hủy 80% cơ hội thành công của mình? Bạn có đang tranh luận quá không? Một nhân viên nhóm tồi ?, Đi làm muộn, v.v.?
Một hoặc hai hoạt động nào khiến 80% thời gian của bạn bị lãng phí?
Bạn có thể thực hiện bài tập tương tự trong cuộc sống cá nhân của mình, khi cố gắng đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cố gắng phân tích những hoạt động nào bạn lãng phí thời gian và chẳng đi đến đâu vì chúng dễ thực hiện và những hoạt động nào nên là ưu tiên số một của bạn trong thời gian rảnh.

Trả lời

Có thể nói, nguyên tắc Pareto trong quản lý thời gian có thể giúp chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc
Nguyên tắc Pareto có thể giúp chúng ta nhìn ra bức tranh toàn cảnh về những gì cần tập trung vào để thăng tiến nhanh nhất trong cuộc đời kinh doanh của chúng ta. Nó cung cấp cho chúng tôi một đại diện thực tế về cách có thể phân phối tác động không đồng đều và do đó hướng dẫn về những nhiệm vụ cần tập trung để đạt được kết quả tốt nhất.

Ví dụ:

- Nếu 80% doanh số bán hàng của bạn đến từ 20% khách hàng của bạn, bạn nên tập trung vào việc phát triển thêm những khách hàng lớn nhất của bạn hoặc tìm những khách hàng mới “trông giống nhau”.
- Nếu sếp của bạn đánh giá cao 20% kết quả đầu ra của bạn, theo quan điểm của ông ấy, tác động đến 80% đối với mục tiêu của tổ chức, bạn nên tập trung nhiều hơn vào 20% nhiệm vụ đó.
- Nếu 2/10 lần lãng phí thời gian (email, cuộc họp, đồng nghiệp bị gián đoạn, cuộc gọi điện thoại, mạng xã hội, nhắn tin tức thời và các thông báo khác, tin tức hàng ngày, hậu cần, TV, buôn chuyện, v.v.) là nguyên nhân khiến bạn lãng phí 80% thời gian, thì điều đó khiến ý thức để xác định 2 lãng phí thời gian đó và loại bỏ hoặc giảm thiểu chúng.
Và đừng quên, bạn có thể rút ngắn các cuộc họp kinh doanh lên đến 80% nếu bạn tập trung các cuộc họp vào chương trình làm việc và ra quyết định. Đảm bảo rằng nguyên tắc Pareto hoạt động có lợi cho bạn, không chống lại bạn.

Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau:

- 20% task của bạn sẽ thực sự giúp bạn thăng tiến là gì?
Với 20% task của bạn, bạn thực sự đang giúp tổ chức của mình phát triển là gì?
Với những hành vi nào mà bạn hiếm khi tham gia (ít hơn 20% thời gian), bạn đang phá hủy 80% cơ hội thành công của mình? Bạn có đang tranh luận quá không? Một nhân viên nhóm tồi ?, Đi làm muộn, v.v.?
Một hoặc hai hoạt động nào khiến 80% thời gian của bạn bị lãng phí?
Bạn có thể thực hiện bài tập tương tự trong cuộc sống cá nhân của mình, khi cố gắng đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cố gắng phân tích những hoạt động nào bạn lãng phí thời gian và chẳng đi đến đâu vì chúng dễ thực hiện và những hoạt động nào nên là ưu tiên số một của bạn trong thời gian rảnh.