Cách để thông mình hơn

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

có 2 yếu tố là bẩm sinh và luyện tập. bẩm sinh thì bạn đã đc random đầu thai, còn luyện tập là bạn tích lũy cấp số mũ và số nhân từ kiến thức bạn có, càng hoạt động não nhiều, giống như 1 cơ trên cơ thể, nó càng khỏe mạnh, ngoài ra thì sức khỏe tốt cũng là 1 yếu tố.
Trả lời
có 2 yếu tố là bẩm sinh và luyện tập. bẩm sinh thì bạn đã đc random đầu thai, còn luyện tập là bạn tích lũy cấp số mũ và số nhân từ kiến thức bạn có, càng hoạt động não nhiều, giống như 1 cơ trên cơ thể, nó càng khỏe mạnh, ngoài ra thì sức khỏe tốt cũng là 1 yếu tố.