Cách làm việc thông minh hơn thay vì chăm chỉ hơn để đạt được hiệu quả công việc cao?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

1. Lên kế hoạch cho hôm sau vào tối hôm trước

Tạo một danh sách ngắn những việc cần làm đơn giản vào ban đêm có thể giúp bạn có định hướng rõ ràng để bắt đầu công việc hiệu quả và tạo động lực để đạt được mục tiêu đã đề ra.

2. Liệt kê “kết quả quan trọng” của bạn trong ngày.

Tạo một bảng tính liệt kê 3 điều quan trọng hàng đầu của bạn cho mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch mỗi ngày và đảm bảo rằng bạn đang duy trì sự tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất mỗi ngày.

3. Thay đổi cách suy nghĩ

Một sự thay đổi quan điểm đơn giản có thể làm nên điều kỳ diệu đối với động lực và mức năng lượng của bạn. Thay vì nói “Hôm nay tôi có quá nhiều việc phải làm!”, Hãy nói “Đây là hai điều tôi cần tập trung vào ngày hôm nay. ”

4. Học cách nói không

Về vấn đề này trên Noron đã chia sẻ rất nhiều và hay, mọi người có thể search thông tin với từ khóa "Kỹ năng nói không", ví dụ như bài này để tham khảo nhé:

Học cách nói "không" thường xuyên hơn để bảo vệ thời gian của bạn cho các hoạt động đòn bẩy cao nhất của bạn.

5. Loại bỏ những yếu tố khiến bạn mất tập trung

Những phiền nhiễu cá nhân cũng có thể tiêu diệt năng suất của bạn tại nơi làm việc. Khi bạn để những phiền nhiễu cá nhân can thiệp vào công việc của bạn, bạn sẽ dễ dàng mất tập trung và lãng phí thời gian không làm gì cả.

Ngoài ra thì còn có rất nhiều cách khác nữa, chờ đợi chia sẻ của các bạn sau^^

Trả lời

1. Lên kế hoạch cho hôm sau vào tối hôm trước

Tạo một danh sách ngắn những việc cần làm đơn giản vào ban đêm có thể giúp bạn có định hướng rõ ràng để bắt đầu công việc hiệu quả và tạo động lực để đạt được mục tiêu đã đề ra.

2. Liệt kê “kết quả quan trọng” của bạn trong ngày.

Tạo một bảng tính liệt kê 3 điều quan trọng hàng đầu của bạn cho mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch mỗi ngày và đảm bảo rằng bạn đang duy trì sự tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất mỗi ngày.

3. Thay đổi cách suy nghĩ

Một sự thay đổi quan điểm đơn giản có thể làm nên điều kỳ diệu đối với động lực và mức năng lượng của bạn. Thay vì nói “Hôm nay tôi có quá nhiều việc phải làm!”, Hãy nói “Đây là hai điều tôi cần tập trung vào ngày hôm nay. ”

4. Học cách nói không

Về vấn đề này trên Noron đã chia sẻ rất nhiều và hay, mọi người có thể search thông tin với từ khóa "Kỹ năng nói không", ví dụ như bài này để tham khảo nhé:

Học cách nói "không" thường xuyên hơn để bảo vệ thời gian của bạn cho các hoạt động đòn bẩy cao nhất của bạn.

5. Loại bỏ những yếu tố khiến bạn mất tập trung

Những phiền nhiễu cá nhân cũng có thể tiêu diệt năng suất của bạn tại nơi làm việc. Khi bạn để những phiền nhiễu cá nhân can thiệp vào công việc của bạn, bạn sẽ dễ dàng mất tập trung và lãng phí thời gian không làm gì cả.

Ngoài ra thì còn có rất nhiều cách khác nữa, chờ đợi chia sẻ của các bạn sau^^