Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc diễn ra như thế nào?

  1. Lịch sử

Hôm trước có đọc về cải cách ruộng đất ở Việt Nam những ngày trước. Sau đó có một bạn nói rằng nó chưa đáng gì so với cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Ai biết cách mạng văn hóa giới thiệu cho em vơi ạ

Từ khóa: 

trung quốc

,

cách mạng văn hóa

,

lịch sử

1 . Mục đích :

Về tuyên truyền : để giành lại quyền làm chủ lĩnh vực văn hóa về tay giai cấp vô sản

Về thực tế: để mao chủ xị giành lại quyền hành và vị thế sau những suy giảm từ sự thất bại của đường lối 3 ngọn cờ hồng

2. Cách thức chính:

- Tiền tổ cách mạng văn hóa do Giang Thanh đứng đầu đã giật dây cho các học sinh, sinh viên, nhân viên trẻ tuổi vu cáo hãm hại các nhà lãnh đạo trước hế của trường đại học và các lãnh đạo khác trong đảng cộng sản như Bành Chân, La Thụy Khanh, Luwu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài, gọi những người này là phản động

- Tiến hành các buổi đấu tố, hành hạ những người trên, đập phá các di tích mà họ gọi là tàn tích của phong kiến

- Thực hiện các vụ xét xử tội phạm của cm và xử tử công khai

- Các cuộc mít tinh của hssv được tổ chức công khai rầm rộ

....

Vãn hồi

Sau khi Mao chủ xị, đã hoàn thành mọi thứ thỉ ra thông cáo rằng trí thưc smaf k biết lao động thì không bằng cục phân, từ đó đẩy hết đám hồng vệ binh về các vùng nông thôn, biên ải làm tan rã đội này. Xong

Trả lời

1 . Mục đích :

Về tuyên truyền : để giành lại quyền làm chủ lĩnh vực văn hóa về tay giai cấp vô sản

Về thực tế: để mao chủ xị giành lại quyền hành và vị thế sau những suy giảm từ sự thất bại của đường lối 3 ngọn cờ hồng

2. Cách thức chính:

- Tiền tổ cách mạng văn hóa do Giang Thanh đứng đầu đã giật dây cho các học sinh, sinh viên, nhân viên trẻ tuổi vu cáo hãm hại các nhà lãnh đạo trước hế của trường đại học và các lãnh đạo khác trong đảng cộng sản như Bành Chân, La Thụy Khanh, Luwu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài, gọi những người này là phản động

- Tiến hành các buổi đấu tố, hành hạ những người trên, đập phá các di tích mà họ gọi là tàn tích của phong kiến

- Thực hiện các vụ xét xử tội phạm của cm và xử tử công khai

- Các cuộc mít tinh của hssv được tổ chức công khai rầm rộ

....

Vãn hồi

Sau khi Mao chủ xị, đã hoàn thành mọi thứ thỉ ra thông cáo rằng trí thưc smaf k biết lao động thì không bằng cục phân, từ đó đẩy hết đám hồng vệ binh về các vùng nông thôn, biên ải làm tan rã đội này. Xong

bạn nói về hậu quả hay tiến trình vậy ?