Cách phục vụ đồ uống

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

+ Tất cả đồ uống đều phải được phục vụ bằng khay + Nguyên tắc: phục vụ phía bên tay phải khách, ưu tiên phục vụ khách nữ/người lớn tuổi/trẻ em trước + Cách cầm ly: không cầm tay vào phần trên của ly; đặt tay cầm vào vị trí 1/3 tính từ đáy ly + Đồ uống đựng trong ly thuỷ tinh cần có lót cốc + Đồ uống đựng trong đồ sành sứ cần có đĩa lót + Phục vụ nước có ga cần kèm theo ống hút + Phục vụ nước có đá cần có cây khuấy + Nếu trên ly/tách có in logo thì logo sẽ hướng về phía khách + Phục vụ rượu vang đỏ ở nhiệt độ phòng (khoảng 18 độ) + Phục vụ rượu vang trắng trong khoảng 8 - 12 độ + Phục vụ rượu sủi, rượu hồng ở nhiệt độ 12 độ + Phục vụ bia ở khoảng 6 độ
Trả lời
+ Tất cả đồ uống đều phải được phục vụ bằng khay + Nguyên tắc: phục vụ phía bên tay phải khách, ưu tiên phục vụ khách nữ/người lớn tuổi/trẻ em trước + Cách cầm ly: không cầm tay vào phần trên của ly; đặt tay cầm vào vị trí 1/3 tính từ đáy ly + Đồ uống đựng trong ly thuỷ tinh cần có lót cốc + Đồ uống đựng trong đồ sành sứ cần có đĩa lót + Phục vụ nước có ga cần kèm theo ống hút + Phục vụ nước có đá cần có cây khuấy + Nếu trên ly/tách có in logo thì logo sẽ hướng về phía khách + Phục vụ rượu vang đỏ ở nhiệt độ phòng (khoảng 18 độ) + Phục vụ rượu vang trắng trong khoảng 8 - 12 độ + Phục vụ rượu sủi, rượu hồng ở nhiệt độ 12 độ + Phục vụ bia ở khoảng 6 độ