Cách thiền định đúng đắn. Em tìm hiểu thiền trên mạng một số bài khuyên nên tập trung vào hơi thở, bài khác bảo để suy nghĩ trôi qua và đánh giá. Vậy như nào mới đúng ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tư duy

  3. Triết học

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

,

triết học

Ko có cái nào đúng cũng ko có cái nào sai em ạ. Em cứ để mọi thứ tự nhiên. Thiền đơn giản là sự tĩnh lặng thôi. Em ngồi ngắm cỏ cây hoa lá cũng gọi là thiền.
Trả lời
Ko có cái nào đúng cũng ko có cái nào sai em ạ. Em cứ để mọi thứ tự nhiên. Thiền đơn giản là sự tĩnh lặng thôi. Em ngồi ngắm cỏ cây hoa lá cũng gọi là thiền.