Liệu những bài văn ta phân tích trên lớp có đúng với những gì tác giả suy nghĩ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Mình nghĩ là có. Nhiều chuyện hài hước về việc các nhà văn làm bài giúp con và tự tay phân tích tác phẩm của mình đến khi vào lớp cô giáo phê là không hiểu đúng ý tác giả :))

Chuyện là tác phẩm văn học như một bức tranh con chữ sống động mà ở đó mỗi người sẽ đứng trước nó, nghiềm ngẫm nó và có nhiều cách hiểu khác nhau, đặc biệt là với thơ ca. Có người hiểu theo ý này, lại có người hiểu theo cách khác tùy theo cảm xúc, văn hóa và vốn sống tại thời điểm tiếp nhận tác phẩm. Chính việc có nhiều cách hiểu như vậy nên chỉ có những tác phẩm vh thật sự giá trị mới trường tồn, ngược lại chúng sẽ bị đào thải theo thời gian.

Nhưng không vì vậy mà lúc nào chúng ta cần phải cảm đúng ý của tác giả. Nghệ thuật vốn là phạm trù của sự sáng tạo nên đôi khi cảm nhận nghệ thuật cũng chẳng cần gò ép. Hãy cứ thể hiện cảm nhận suy nghĩ của bạn và tự tin viết lên thành bài văn. Mình tin giáo viên nào cũng tôn trọng sự khám phá của học sinh mình.

Trả lời

Mình nghĩ là có. Nhiều chuyện hài hước về việc các nhà văn làm bài giúp con và tự tay phân tích tác phẩm của mình đến khi vào lớp cô giáo phê là không hiểu đúng ý tác giả :))

Chuyện là tác phẩm văn học như một bức tranh con chữ sống động mà ở đó mỗi người sẽ đứng trước nó, nghiềm ngẫm nó và có nhiều cách hiểu khác nhau, đặc biệt là với thơ ca. Có người hiểu theo ý này, lại có người hiểu theo cách khác tùy theo cảm xúc, văn hóa và vốn sống tại thời điểm tiếp nhận tác phẩm. Chính việc có nhiều cách hiểu như vậy nên chỉ có những tác phẩm vh thật sự giá trị mới trường tồn, ngược lại chúng sẽ bị đào thải theo thời gian.

Nhưng không vì vậy mà lúc nào chúng ta cần phải cảm đúng ý của tác giả. Nghệ thuật vốn là phạm trù của sự sáng tạo nên đôi khi cảm nhận nghệ thuật cũng chẳng cần gò ép. Hãy cứ thể hiện cảm nhận suy nghĩ của bạn và tự tin viết lên thành bài văn. Mình tin giáo viên nào cũng tôn trọng sự khám phá của học sinh mình.

Bạn có tin là có chuyện đứa học sinh đưa bài văn về nhờ bác nó (là tác giả) phân tích dùm, nộp bài thì bị cô phán sai ý tác giả ko ? 😆😆😆
Có khi có có khi không nha bạn