1. Kiến thức chung

Cách viết tắt nào làm bạn thấy bối rối nhất?

Bạn đã từng gặp từ viết tắt nào khó hiểu như này chưa?

internationalization => I18N (meaning "I - eighteen letters -N")

accessibility => a11y   (meaning "a - eleven letters -y") 

A11Y-3
Từ khóa: kiến thức chung

Cái viết tắt này cho thêm tiền em cũng không dịch được

Trả lời

Cái viết tắt này cho thêm tiền em cũng không dịch được

Cách trộn 2-3 ngôn ngữ mà còn tắt.

Mình từng đọc văn bản tiếng TBN (hoặc tiếng Latinh, không nhớ rõ) có chữ này "Χiano" (Kitô hữu). Chữ cái đầu không phải là x mà là χ trong tiếng Hy Lạp, viết tắt cho chữ Χριστός (Đức Kitô, nghĩa là "Đấng được xức dầu"). Phần đuôi sau -iano là tiếng TBN, lấy từ -ianum trong tiếng Latinh (tân cách, chủ cách số ít giống đực đuôi sẽ là -ianus), là chuyển thành danh từ chỉ người, tuỳ trường hợp. Trường hợp này là thành "người theo Đức Kitô", hay "Kitô hữu".

Nhưng mà lúc đầu thì hơi bối rối thôi về sau thì quen, tại tiếng Latinh có bị trộn với tiếng Hy Lạp khá nhiều.

Còn về ví dụ cụ thể trên, không nói đâu xa, "Χmas" là chữ ai cũng biết. Chữ Χ đó nếu được hiển thị bằng "font" chữ khác sẽ phải nhìn khác chữ X Latinh, vì nó là chữ Χ Hy Lạp (tên chữ là χι) cho chữ Χριστός.

Cái này là mò chữ chứ viết tắt gì trời, mình thì ngại vụ tắt theo kiểu teencode đọc rất lâu, còn không là kiểu tiếng việt mới của giáo sư Bùi Hiền đọc không được
Thấy giống đố từ hơn: Hãy tìm một danh từ có 20 chữ cái, bắt đầu bằng âm "I" và kết thúc bằng âm "N". 😬😬