1. Tâm lý học

Cái giá của một đứa trẻ ngoan thường là việc chúng bị mất đi cái tôi của chính bản thân, bạn nghĩ đúng hay sai?

Từ khóa: tre_con, tâm lý học

Mình đồng tình với quan điểm này. Trong trường hợp trẻ ngoan quá xong bị dồn nén cảm xúc sẽ làm trẻ đánh mất bản thân và có khả năng trở thành tệ nạn xã hội. Trường hợp này giống như quả bom hẹn giờ, tích tụ cảm xúc rồi bùng nổ. Phụ huynh không cần phải chiều trẻ mà chỉ cần lắng nghe trẻ, cho trẻ quyền lựa chọn thì sẽ trẻ mạnh dạn hơn.

Trả lời

Mình đồng tình với quan điểm này. Trong trường hợp trẻ ngoan quá xong bị dồn nén cảm xúc sẽ làm trẻ đánh mất bản thân và có khả năng trở thành tệ nạn xã hội. Trường hợp này giống như quả bom hẹn giờ, tích tụ cảm xúc rồi bùng nổ. Phụ huynh không cần phải chiều trẻ mà chỉ cần lắng nghe trẻ, cho trẻ quyền lựa chọn thì sẽ trẻ mạnh dạn hơn.