1. Sức khoẻ

Cảm lạnh là do trời lạnh hay virus?

Hồi xưa thì hay nghe bảo là do trời lạnh, sau này vụ đó bị phản bác và người ta lại bảo rằng cảm lạnh là do virus trong không khí gây ra. Nhưng rõ ràng mỗi khi mình dầm mưa hoặc nằm máy lạnh thâu đêm thì sáng hôm sau đó vẫn bị cảm!

Vậy cuối cùng thì đâu mới thực sự là nguyên nhân? Phải chăng là cả 2 nguyên nhân trên!?

Từ khóa: cảm lạnh, Sức khoẻ

Cảm, theo định nghĩa, là do vi-rút gây ra. Và đúng là vậy - bất kể khi nào bạn bị cảm, là cũng bị vi-rút gây ra. Tuy vậy, vì sao thường mình hay bị cảm khi trời lạnh, dầm mưa, v.v. có thể do sụ thay đổi thời tiết quá nhiều (hoặc khi lạnh quá), sức đề kháng giảm đi và vì vậy các loài vi-rút dễ phát triển hơn. Ngoài ra, nhiều loài vi-rút (nhất là loài gây cảm), cũng phát triển tốt hơn ở nhiệt độ thấp. Kể cả hệ miễn dịch của bạn không bị giảm, thì khi hít thở không khí lạnh vào, nhiệt độ mũi và họng bạn có thể giảm khá thấp, và vi-rút trong đó có thể dễ gây cảm hơn.

Vậy dó, cảm là do vi-rút gây ra, nhưng không có nghĩa trời lạnh không ảnh hưởng, chỉ là trời lạnh có thể giúp vi-rút dễ gây cảm hơn thôi.

Trả lời

Cảm, theo định nghĩa, là do vi-rút gây ra. Và đúng là vậy - bất kể khi nào bạn bị cảm, là cũng bị vi-rút gây ra. Tuy vậy, vì sao thường mình hay bị cảm khi trời lạnh, dầm mưa, v.v. có thể do sụ thay đổi thời tiết quá nhiều (hoặc khi lạnh quá), sức đề kháng giảm đi và vì vậy các loài vi-rút dễ phát triển hơn. Ngoài ra, nhiều loài vi-rút (nhất là loài gây cảm), cũng phát triển tốt hơn ở nhiệt độ thấp. Kể cả hệ miễn dịch của bạn không bị giảm, thì khi hít thở không khí lạnh vào, nhiệt độ mũi và họng bạn có thể giảm khá thấp, và vi-rút trong đó có thể dễ gây cảm hơn.

Vậy dó, cảm là do vi-rút gây ra, nhưng không có nghĩa trời lạnh không ảnh hưởng, chỉ là trời lạnh có thể giúp vi-rút dễ gây cảm hơn thôi.