Cảm ơn hay Cám ơn mới đúng nhỉ?

  1. Văn hóa

Bạn thường hay sử dụng Cảm ơn hay Cám ơn khi nói hoặc Viết?

Và cuối cùng thì từ nào mới là chính xác ? 

Từ khóa: 

từ ngữ

,

tiếng việt

,

văn hóa

Hai trường hợp này thường không có sự phân biệt rõ ràng nên cũng ít người để ý. Bản thân mình tự hào là người rất ít sai chính tả lại bị "bắt bài" ngay lần đầu tiên làm 1 cái "thư cảm ơn". Có lẽ các bạn khác cũng có thắc mắc tương tự nên mình chia sẻ vấn đề này ở đây.

Khi tham khảo thông tin trên mạng, thì có 2 luồng ý kiến như sau:

1. Cảm ơn và cám ơn có thể được dùng như nhau, nhưng cảm ơn được ưu tiên dùng trong văn viết.
2. Ý kiến này của một bạn trên diễn đàn Thư viện Ebook, mình xin trích dẫn như sau:

Cảm ơn nghĩa là gì, cảm ơn nghĩa là cảm cái ơn của người ta, chữ cảm ở đây là từ chữ tàu gan trong găn xiè (cảm tạ), và chữ gan này lại gồm chữ thành (trong thành thật, chân thành) và chữ tâm (từ trong tim) tạo thành, nghĩa là từ này nó có ý nghĩa như thế nào, hẳn mọi người cũng biết!!.

Còn cám ơn là gì, là cám (trong cám cảnh: cảnh làm người ta buồn chán thất vọng) cái ơn của người ta???!!!???.

Trong từ điển tiếng Việt, từ cám ơn vẫn có nghĩa, ngang nghĩa với cảm ơn, nhưng là dùng thông tục, và là do mọi người đọc sai quen thành được chấp nhận.

Theo quan điểm cá nhân, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến thứ hai. Cảm ơn và cám ơn, vừa nghe qua thì có vẻ tương tự, nhưng nếu ta xét nghĩa của chữ cảm và chữ cám thì sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Trong văn bản hành chính thì đều dùng "cảm ơn", không dùng "cám ơn" bạn nhé.

Trả lời

Hai trường hợp này thường không có sự phân biệt rõ ràng nên cũng ít người để ý. Bản thân mình tự hào là người rất ít sai chính tả lại bị "bắt bài" ngay lần đầu tiên làm 1 cái "thư cảm ơn". Có lẽ các bạn khác cũng có thắc mắc tương tự nên mình chia sẻ vấn đề này ở đây.

Khi tham khảo thông tin trên mạng, thì có 2 luồng ý kiến như sau:

1. Cảm ơn và cám ơn có thể được dùng như nhau, nhưng cảm ơn được ưu tiên dùng trong văn viết.
2. Ý kiến này của một bạn trên diễn đàn Thư viện Ebook, mình xin trích dẫn như sau:

Cảm ơn nghĩa là gì, cảm ơn nghĩa là cảm cái ơn của người ta, chữ cảm ở đây là từ chữ tàu gan trong găn xiè (cảm tạ), và chữ gan này lại gồm chữ thành (trong thành thật, chân thành) và chữ tâm (từ trong tim) tạo thành, nghĩa là từ này nó có ý nghĩa như thế nào, hẳn mọi người cũng biết!!.

Còn cám ơn là gì, là cám (trong cám cảnh: cảnh làm người ta buồn chán thất vọng) cái ơn của người ta???!!!???.

Trong từ điển tiếng Việt, từ cám ơn vẫn có nghĩa, ngang nghĩa với cảm ơn, nhưng là dùng thông tục, và là do mọi người đọc sai quen thành được chấp nhận.

Theo quan điểm cá nhân, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến thứ hai. Cảm ơn và cám ơn, vừa nghe qua thì có vẻ tương tự, nhưng nếu ta xét nghĩa của chữ cảm và chữ cám thì sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Trong văn bản hành chính thì đều dùng "cảm ơn", không dùng "cám ơn" bạn nhé.

cảm ơn nha. cám ơn là lúc nói nhiều lúc nhanh nên nghe thành vậy đó

Tôi dùng banh kiu - thank you

Mình đã từng bị bắt bẻ phải nói Cảm ơn thay vì Cám ơn. Ban đầu mình cũng ko hiểu nhưng sau đó 1 thời gian mình thay đổi và sử dụng từ Cảm ơn thay Cám ơn thì mình thấy đúng là có khác :D

  • Cảm ơn: dùng để cảm kích, cảm nhận người mà mình muốn bày tỏ sự biết ơn. Khi thốt 2 từ này ra mình cảm nhận được 1 sự ấm áp chân thành từ chính mình, mong muốn bày tỏ sự biết ơn đến người mà mình đang cảm kích những gì họ đã & đang làm cho mình.
  • Cám ơn: thì cũng mang tính cảm kích sự biết ơn nhưng sự cảm nhận nó diễn ra nhanh hơn. 

Trong văn viết thì cảm ơn là đúng. Vì cảm ở đây là cảm nhận, cảm động, cảm kích.

Còn trong văn nói, thì cám ơn là do thói quen phát âm của từng vùng, từng người. Tuy nhiên, cám ơn còn có thể được dùng theo ý mỉa mai, không trân trọng. 

Cả 2 đều đúng bạn nhé, văn nói thường sử dụng từ "cám ơn" nhiều hơn vì đọc thuận miệng và nhanh hơn.