1. Lịch sử

Căn cứ Hồi Oa của chúa NguyễnƯớc mơ của Lộc vẫn là làm phim về chúa Nguyễn Ánh nên trong 3 năm qua đã đi theo dấu vết nhà vua để tìm cảm hứng. Hôm nay ngồi ở "Cây da bến ngự", nơi vua từng ngồi câu cá tự nhiên cảm xúc tràn về. Dân chúng nơi đây còn lưu truyền câu ca dao:

"Ngó lên Nước Xoáy ngùi ngùi,
Nhớ ông Cao Tổ, vua tôi một lòng"

Vùng Nước Xoáy (Hồi Oa) tại tỉnh Đồng Tháp vốn là con đường tiến thoái quen thuộc của Nguyễn Ánh. Nơi đây nằm gần Sa Đéc, là điểm tựa tiến sang Ba Giồng, qua Bến Lức áp sát tấn công Sài Gòn, đồng thời là đầu cầu rút xuống Cà Mau, Kiên Giang ra Thổ Chu, Phú Quốc… nếu bại trận.

Sở hữu mạng lưới sông rạch chằng chịt, với sông Tiền, sông Hậu là hai trục chính, được nối liền bởi sông Cường Thành, đất đai lại trù phú, cho nên khi chúa Nguyễn từ Bangkok trở về nước năm 1787, ông đã xây dựng tại đây một hệ thống phòng thủ kiên cố. Căn cứ Nước Xoáy có tường thành, tháp canh, thậm chí là xưởng đúc vũ khí và tiền.
Từ Nước Xoáy, chúa Nguyễn Ánh xuất quân đánh thắng Nguyễn Lữ và Phạm Văn Tham, giành quyền kiểm soát toàn bộ miền Nam. Chính thế nên giờ đất ấy gọi là Long Hưng, nơi có rồng quật khởi.
Từ khóa: lịch sử

Chừng nào làm phim vậy bạn? Mình quan tâm quá :)

Trả lời

Chừng nào làm phim vậy bạn? Mình quan tâm quá :)