Cần học gì để làm về phần cứng máy tính hoặc phần cứng xe điện?

  1. Hướng nghiệp

  2. Công nghệ thông tin

Phần cứng máy tính, phần cứng xe điện. Hai lĩnh vực trên cần học ngành gì và cần những kỹ năng gì? Và lĩnh vực nào mất nhiều thời gian, trí lực hơn?

Từ khóa: 

phần cứng máy tính

,

phân cứng xe điện

,

hướng nghiệp

,

công nghệ thông tin

Nhìn chung thì kiến thức yêu cầu khá rộng, mình tóm một số ngành như cơ điện tử, điện tử, ô tô, kỹ thuật máy tính...ngoài học chuyên ngành thì phải bổ sung các kiến thức có liên quan tới định hướng vd như lập trình nhúng, thiết kế mạch, thiết kế 3d (cho cơ khí),....
Trả lời
Nhìn chung thì kiến thức yêu cầu khá rộng, mình tóm một số ngành như cơ điện tử, điện tử, ô tô, kỹ thuật máy tính...ngoài học chuyên ngành thì phải bổ sung các kiến thức có liên quan tới định hướng vd như lập trình nhúng, thiết kế mạch, thiết kế 3d (cho cơ khí),....

Theo như kiến thức của mình thì phần cứng máy tính nằm trong một nhánh nhỏ của kỹ thuật máy tính, vì vậy bạn co thể học ngành liên quan đến kỹ thuật máy tính như công nghệ thông. Còn kỹ thuật xe điện là liên quan nhiều đến cơ điện tử, cơ khí,...những ngành thuộc về kỹ thuật.