Cần làm gì để thăng tiến trong công việc?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Cải thiện kỹ năng, kiến thức chuyên môn ngoài ra thì tạo dựng mối quan hệ tốt với mọi người, đặc biệt là cấp trên. Trong công việc, sếp chính là người trực tiếp giao nhiệm vụ cho bạn và cũng chính là người quyết định việc bạn có xứng đáng được thăng chức hay không thông qua những giai đoạn đánh giá năng lực nhân viên. Nếu như biết cách khéo léo để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên thì cơ hội thăng tiến trong công việc của bạn cũng có thể rộng mở hơn. Mở rộng mối quan hệ với sếp ở đây là bạn tạo cho họ sự tin tưởng, công nhận năng lực của bạn trong việc giải quyết các nhiệm vụ được giao phó, đồng thời tạo ra sự thiện cảm khi làm việc chung.

Trả lời

Cải thiện kỹ năng, kiến thức chuyên môn ngoài ra thì tạo dựng mối quan hệ tốt với mọi người, đặc biệt là cấp trên. Trong công việc, sếp chính là người trực tiếp giao nhiệm vụ cho bạn và cũng chính là người quyết định việc bạn có xứng đáng được thăng chức hay không thông qua những giai đoạn đánh giá năng lực nhân viên. Nếu như biết cách khéo léo để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên thì cơ hội thăng tiến trong công việc của bạn cũng có thể rộng mở hơn. Mở rộng mối quan hệ với sếp ở đây là bạn tạo cho họ sự tin tưởng, công nhận năng lực của bạn trong việc giải quyết các nhiệm vụ được giao phó, đồng thời tạo ra sự thiện cảm khi làm việc chung.