Thị trường thức ăn thú cưng tại Việt Nam đang biến động như thế nào Nguyên nhân của sự biến động đó?

  1. Quản trị doanh nghiệp

Từ khóa: 

quản trị doanh nghiệp

Ngành công nghiệp thú cưng được đánh giá là có tiềm năng lớn tại Việt Nam đang phát triển với sự tham gia của rất nhiều các tên tuổi lớn trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của Pet Fair Asia, doanh số của ngành Chăm sóc thú cưng tại khu vực Đông Nam Á là 4 tỷ USD, trong đó Việt Nam chiếm 13% đương với 500 triệu USD và dự báo tăng trưởng 11% một năm, điều này khẳng định tiềm năng của thị trường thú cưng là rất lớn.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang sở hữu một thế hệ người trẻ năng động, hiểu biết và tư duy cởi mở, cùng với mức độ thâm nhập internet cao. Theo báo cáo của We are social tháng 1 năm 2021, Việt Nam có gần 72 triệu người dùng internet, trong đó 68 triệu thường xuyên hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội và dành hơn 6h đồng hồ mỗi ngày sử dụng internet.Thị trường thú cưng tiềm năng và thói quen, hành vi sử dụng internet của 72 triệu người dùng Việt Nam tạo cơ hội lớn để thâm nhập thị trường cho nền tảng công nghệ mới như Pety, thoả mãn nhu cầu chia sẻ và thể hiện bản thân, tạo lập phong cách sống mới không chỉ trong cộng đồng yêu thú cưng mà cả giới trẻ.

Theo xu thế chung, khi đời sống vật chất càng đầy đủ thì nhu cầu tinh thần của con người ngày càng cao. Họ bắt đầu tìm kiếm những hoạt động khác để làm phong phú cuộc sống, trong đó phải kể tới nuôi thú cưng. Với thói quen nuôi chó mèo trong nhà có từ xưa, ngày nay con người, đặc biệt là những người trẻ Việt Nam đang biến nó thành một phong cách sống, dành nhiều tình cảm và chăm sóc vật nuôi như một thành viên trong gia đình.

Trả lời

Ngành công nghiệp thú cưng được đánh giá là có tiềm năng lớn tại Việt Nam đang phát triển với sự tham gia của rất nhiều các tên tuổi lớn trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của Pet Fair Asia, doanh số của ngành Chăm sóc thú cưng tại khu vực Đông Nam Á là 4 tỷ USD, trong đó Việt Nam chiếm 13% đương với 500 triệu USD và dự báo tăng trưởng 11% một năm, điều này khẳng định tiềm năng của thị trường thú cưng là rất lớn.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang sở hữu một thế hệ người trẻ năng động, hiểu biết và tư duy cởi mở, cùng với mức độ thâm nhập internet cao. Theo báo cáo của We are social tháng 1 năm 2021, Việt Nam có gần 72 triệu người dùng internet, trong đó 68 triệu thường xuyên hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội và dành hơn 6h đồng hồ mỗi ngày sử dụng internet.Thị trường thú cưng tiềm năng và thói quen, hành vi sử dụng internet của 72 triệu người dùng Việt Nam tạo cơ hội lớn để thâm nhập thị trường cho nền tảng công nghệ mới như Pety, thoả mãn nhu cầu chia sẻ và thể hiện bản thân, tạo lập phong cách sống mới không chỉ trong cộng đồng yêu thú cưng mà cả giới trẻ.

Theo xu thế chung, khi đời sống vật chất càng đầy đủ thì nhu cầu tinh thần của con người ngày càng cao. Họ bắt đầu tìm kiếm những hoạt động khác để làm phong phú cuộc sống, trong đó phải kể tới nuôi thú cưng. Với thói quen nuôi chó mèo trong nhà có từ xưa, ngày nay con người, đặc biệt là những người trẻ Việt Nam đang biến nó thành một phong cách sống, dành nhiều tình cảm và chăm sóc vật nuôi như một thành viên trong gia đình.