Bạn có thấy cuộc sống này thật mệt mỏi không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

có, sống mà chả biết mục đích để làm gì, sống mà chả biết cố gắng vì cái gì, nhiều lúc còn nhiều thứ rắc rối, mệt mỏi dổ ập cùng một lúc nữa như tình yêu, công việc và gia đình
Trả lời
có, sống mà chả biết mục đích để làm gì, sống mà chả biết cố gắng vì cái gì, nhiều lúc còn nhiều thứ rắc rối, mệt mỏi dổ ập cùng một lúc nữa như tình yêu, công việc và gia đình
Có chứ, mệt rồi lại hết mệt, khoẻ rồi lại hết khoẻ.
Nó giống như một vòng tuần hoàn vậy.
Mình thì luôn quan sát bản thân để những lúc mệt thì nghỉ ngơi rồi hết mệt rồi lại làm hay chơi tiếp. 
Có, nhưng nó ko phải mệt theo kiểu mình phải cố mà sống. Mệt theo kiểu lúc làm thì mệt lúc chơi thì vui ý. Cái mệt đó giúp cuộc đời ko bị nhàm, có ý vị, kiểu thay đổi, lúc lên lúc xuống.