Cảnh sát, công an ở Việt Nam đã được coi trọng đúng mức chưa?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Họ làm tốt, đúng trách nhiệm nhiệm vụ của mình thì đương nhiên được dân yêu dân mến thôi. Còn cứ chăm chăm bắt lỗi dân để ăn tiền thì ai yêu ai quý cho được, công an ở đâu cũng có công an this công an that. Mình từng bị 1 anh công an bắt sai lỗi không cãi được mình, xong bắt em gái mình đứng ra ngoài để nc riêng vs mình rồi bảo "Thôi cho anh xin 100k uống nước cũng được" =)))) Ban đầu đòi của mình 500k

Trả lời

Họ làm tốt, đúng trách nhiệm nhiệm vụ của mình thì đương nhiên được dân yêu dân mến thôi. Còn cứ chăm chăm bắt lỗi dân để ăn tiền thì ai yêu ai quý cho được, công an ở đâu cũng có công an this công an that. Mình từng bị 1 anh công an bắt sai lỗi không cãi được mình, xong bắt em gái mình đứng ra ngoài để nc riêng vs mình rồi bảo "Thôi cho anh xin 100k uống nước cũng được" =)))) Ban đầu đòi của mình 500k