Có khi nào bạn thấy bản thân bất hiếu?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nhiều lắm, cãi bố mẹ cho đã rồi đêm về nằm ăn năn day dứt sao mình hỗn như vậy, chắc bố mẹ buồn nhiều lắm. Mình tự nhận thấy bản thân chưa gây ra điều tiếng gì bên ngoài làm bố mẹ xấu hổ nhưng tính mình khá ương ngạnh, bướng và hay cãi nên chắc bme nhiều lần phải phiền lòng. Hồi cấp 3, nhớ có 1 lần đi bơi về muộn mẹ cáu mẹ đánh xong bản thân cũng dg bực bội mình có hất tay mẹ ra rồi đập nhẹ vào vai mẹ bảo sao mẹ đánh con đau vậy rồi bỏ lên phòng, bỏ ăn, không nói chuyện với ai. Hôm đấy bme ngồi ngoài cửa phòng mình đến tận nửa đêm đợi mình nguôi rồi dỗ dành, mẹ còn khóc xong xin lỗi mình vì nóng giận nữa. Thực sự giận bản thân lắm, mình khóc chẳng phải vì đau hay vì giận bme mà vì mình thương bố mẹ, giận bản thân. Đó là lần thấy bản thân hỗn hào và bất hiếu nhất. Từ hôm đấy, ít cãi bố mẹ hơn nhiều lắm, không làm bố mẹ buồn nữa cũng cố gắng học tốt cho bố mẹ tự hào, may là làm được. Giờ đại học năm 2 rồi toàn canh cánh sau này có lm gì nên hồn không để nuôi bố mẹ, cho bố mẹ đi chơi, đi du lịch rồi sửa nhà cho bố mẹ nữa. Thực sự mọi dự định và ước mơ sau này của mình đều tồn tại 1 mục đích nào đó là để dành cho bố mẹ.

Trả lời

Nhiều lắm, cãi bố mẹ cho đã rồi đêm về nằm ăn năn day dứt sao mình hỗn như vậy, chắc bố mẹ buồn nhiều lắm. Mình tự nhận thấy bản thân chưa gây ra điều tiếng gì bên ngoài làm bố mẹ xấu hổ nhưng tính mình khá ương ngạnh, bướng và hay cãi nên chắc bme nhiều lần phải phiền lòng. Hồi cấp 3, nhớ có 1 lần đi bơi về muộn mẹ cáu mẹ đánh xong bản thân cũng dg bực bội mình có hất tay mẹ ra rồi đập nhẹ vào vai mẹ bảo sao mẹ đánh con đau vậy rồi bỏ lên phòng, bỏ ăn, không nói chuyện với ai. Hôm đấy bme ngồi ngoài cửa phòng mình đến tận nửa đêm đợi mình nguôi rồi dỗ dành, mẹ còn khóc xong xin lỗi mình vì nóng giận nữa. Thực sự giận bản thân lắm, mình khóc chẳng phải vì đau hay vì giận bme mà vì mình thương bố mẹ, giận bản thân. Đó là lần thấy bản thân hỗn hào và bất hiếu nhất. Từ hôm đấy, ít cãi bố mẹ hơn nhiều lắm, không làm bố mẹ buồn nữa cũng cố gắng học tốt cho bố mẹ tự hào, may là làm được. Giờ đại học năm 2 rồi toàn canh cánh sau này có lm gì nên hồn không để nuôi bố mẹ, cho bố mẹ đi chơi, đi du lịch rồi sửa nhà cho bố mẹ nữa. Thực sự mọi dự định và ước mơ sau này của mình đều tồn tại 1 mục đích nào đó là để dành cho bố mẹ.

Khi bạn lập gia đình và có con, lúc đó tự khắc bạn sẽ cảm nhận được.