Content không hiệu quả là lỗi của người viết hay Client?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Mình làm ở Agency và khi làm việc với Client thì sửa đến bản thử 12 họ mới ưng ý. Nhưng khi đưa ra ngoài thì hiệu quả lại gây thất vọng rất nhiều và Client lại quay trách ngược lại mình. Vậy đây là lỗi của ai?

Từ khóa: 

content

,

content writer

,

client

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

tại anh tại ả, tại cả đôi bên.

khách hàng là một món quà, nếu không ưng thì hãy chọn lại khách hàng.

Trả lời

tại anh tại ả, tại cả đôi bên.

khách hàng là một món quà, nếu không ưng thì hãy chọn lại khách hàng.

hmm mình nghĩ không nên quy lỗi cho ai trong trường hợp này cả vì bên nào cũng có lỗi :D

Khách hàng là thượng đế và việc họ đưa ra nhiều lần sửa đổi cũng 1 phần do họ hiểu rõ hơn bạn về sản phẩm của họ. Việc của bạn là đưa ra 1 nội dung chất lượng nhất để thu hút và bạn được client trả tiền cơ mà thì việc hiệu quả không như mong muốn tất nhiên là lỗi của bạn rồi.