Làm thế nào để làm tốt công việc của mình ngay từ lần đầu nhận việc Mặc dù bản thân chưa làm công việc đó hay không am hiểu có kiến thức về CV đó?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Nói ít làm ít nghe nhiều hỏi nhiều. Tốt hơn hết cứ hỏi quản đốc vs nghe họ . Còn lại biết hay không thì cứ giả ngu.
Trả lời
Nói ít làm ít nghe nhiều hỏi nhiều. Tốt hơn hết cứ hỏi quản đốc vs nghe họ . Còn lại biết hay không thì cứ giả ngu.

Đây là lúc mà yếu tố "thái độ quan trọng hơn trình độ" đặc biệt đúng. Dù có xuất sắc thì mới làm việc gì cũng khó tránh khỏi lóng ngóng, nên bạn chỉ cần tích cực tiếp thu hướng dẫn và chủ động làm việc thôi là tạo đà tốt cho sự phát triển sau này rồi.