Câu chuyện bạn bè?

  1. Tâm lý học

Sao lại có một số người như (A) lại đem chuyện riêng của người bạn (B) đã kể cho A nghe kể cho nhiều người khác (không phải nói xấu nhưng chuyện riêng đó không phải là chuyện vui gì cả), là để chứng tỏ mình hiểu biết hay là để thể hiện sự quan tâm?

mặc dù A cũng hay kể mấy chuyện của người khác cho mình nghe, nhưng mình chỉ nghe và không bình luận gì cả, A này thật sự biết rất nhiều thông tin của những người xung quanh, ngay cả về giáo viên mà nhiều bạn trong lớp không biết. Mình cũng đã biết tính của A, và đã lường trước được, nhưng sao trí nhớ A hay thế, mình kể cho A nghe mà mình còn không nhớ.

Từ khóa: 

tâm lý học

Bà "tám" điển hình. Trung tâm tin tức thời sự văn hóa chính trị. Những ng này có lẽ tính cách họ gọi là "nhiều chuyện" nên họ 8 quanh, rồi đem những chuyện đó 8 đi 8 lại với ng khác để khai thác thêm thông tin khác. Việc 8 quanh giúp biết thêm nhiều thông tin. Việc 8 đi 8 lại giúp họ nhớ kỹ các câu chuyện.

Bạn còn chưa gặp những ng kể đến nỗi bạn đã biết họ đang kể lại chuyện họ đc nghe nhưng bạn vẫn thấy như họ đang trực tiếp chứng kiến câu chuyện và kể lại ý. Thậm chí còn ly kỳ hơn cả thực tế.

Đây có lẽ cũng là 1 khả năng đặt biệt của con ng. Ko có khả năng này, lịch sử có vẻ sẽ rõ ràng, rành mạch hơn rất nhiều ấy.

Trả lời

Bà "tám" điển hình. Trung tâm tin tức thời sự văn hóa chính trị. Những ng này có lẽ tính cách họ gọi là "nhiều chuyện" nên họ 8 quanh, rồi đem những chuyện đó 8 đi 8 lại với ng khác để khai thác thêm thông tin khác. Việc 8 quanh giúp biết thêm nhiều thông tin. Việc 8 đi 8 lại giúp họ nhớ kỹ các câu chuyện.

Bạn còn chưa gặp những ng kể đến nỗi bạn đã biết họ đang kể lại chuyện họ đc nghe nhưng bạn vẫn thấy như họ đang trực tiếp chứng kiến câu chuyện và kể lại ý. Thậm chí còn ly kỳ hơn cả thực tế.

Đây có lẽ cũng là 1 khả năng đặt biệt của con ng. Ko có khả năng này, lịch sử có vẻ sẽ rõ ràng, rành mạch hơn rất nhiều ấy.