Ảnh được cho là Dạ hội mừng tốt nghiệp cấp ba, có nhiều thủ khoa nâng điểm ở Hoà Bình.?

  1. Tin Tức

Lai căng dị hợm. Phù hoa vương giả để che đậy cái gian cái dối bên trong. Khác nào tây me xưa nhảy đầm trên lưng áo rách nhân dân. Khác gì thực dân kiểu mới.

Hôm nay mua bán điểm, ngày mai mua bán nước. Không thể khác được!

Từ khóa: 

tin tức

Toàn là con lãnh đạo mới được như vậy. Kiểu như từ nhỏ các bạn ấy sung sướng rồi nên việc thi cử cũng dễ dàng giống vậy. Nhưng việc nâng điểm vậy thật chẳng tự hào, nó vô tình cướp đi cơ hội của những người khác xứng đáng hơn. Cuộc sống mà :(( Mình cảm thấy việc nâng điểm kiểu này nó sao sao ấy,nếu không phát hiện kiểm tra sớm thì rồi đời con, cháu cuả những người đó cũng được nâng điểm => Thiếu năng lực mọi mặt, thiếu đi cả những kiêń thức, phẩm chất, kĩ năng mà so với đa số mọi người trong cuộc sống. Tóm lại ý thức là chủ yếu, mình yếu cái nào thì nên rèn luyện lại để khi đó nhận thành quả thì mới tự hào xứng đáng được. Nơi nào cũng có gian lận thì con người đâu cần nỗ lực hơn người khác chi nữa. Quá buồn :(
Trả lời
Toàn là con lãnh đạo mới được như vậy. Kiểu như từ nhỏ các bạn ấy sung sướng rồi nên việc thi cử cũng dễ dàng giống vậy. Nhưng việc nâng điểm vậy thật chẳng tự hào, nó vô tình cướp đi cơ hội của những người khác xứng đáng hơn. Cuộc sống mà :(( Mình cảm thấy việc nâng điểm kiểu này nó sao sao ấy,nếu không phát hiện kiểm tra sớm thì rồi đời con, cháu cuả những người đó cũng được nâng điểm => Thiếu năng lực mọi mặt, thiếu đi cả những kiêń thức, phẩm chất, kĩ năng mà so với đa số mọi người trong cuộc sống. Tóm lại ý thức là chủ yếu, mình yếu cái nào thì nên rèn luyện lại để khi đó nhận thành quả thì mới tự hào xứng đáng được. Nơi nào cũng có gian lận thì con người đâu cần nỗ lực hơn người khác chi nữa. Quá buồn :(
” Nguyen Tien Tuong ”