Câu hỏi hơi nhạy cảm tí xíu.?

  1. Tình dục

  2. Sức khoẻ

  3. Giáo dục

Các bạn nam mặc quần lót từ khi nào và như thế nào?
Từ khóa: 

tình dục

,

sức khoẻ

,

giáo dục

Ko nhớ rõ lắm khoảng cuối cấp 1 hoặc đầu cấp 2, vì lúc đó của mình hơi trội so với tuổi, sáng ngủ dậy còn tồng ngồng nữa, nên bà nội bắt mặc vào. Sau này thì mình chỉ mang khi vận động mạnh hoặc mặc quần đùi, vì "Cái gì cũng cần phải thở" 

Trả lời

Ko nhớ rõ lắm khoảng cuối cấp 1 hoặc đầu cấp 2, vì lúc đó của mình hơi trội so với tuổi, sáng ngủ dậy còn tồng ngồng nữa, nên bà nội bắt mặc vào. Sau này thì mình chỉ mang khi vận động mạnh hoặc mặc quần đùi, vì "Cái gì cũng cần phải thở"