Câu hỏi liên quan đến Tiên Sơn?

  1. Lịch sử

Theo lời bài hát, mình mạnh dạn đoán. Tác giả viết về người lính vào thời Ngô Quyền chống quân Nam Hán.

Và bài hát có nhắc đến 'Tiên Sơn'

Mà mình không rõ Tiên Sơn ở đây là địa danh hay di tích lịch sử nào. Vì mình google cũng không có nói rõ.

Mong được giúp đỡ

"Trên đường lên Tiên Sơn ứng cứu. Ta chẳng may bị giặc mai phục"

2:44 của bài hát

Từ khóa: 

tien son

,

ngo quyen

,

nam han

,

lịch sử