Câu nói “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ” tại địa điểm và thời gian nào?

  1. Lịch sử

Bác Hồ đã nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô. Bác dặn dò thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ” tại địa điểm và thời gian nào?

Từ khóa: 

bác hồ

,

hồ chí minh

,

lịch sử

năm 1954 tại đền Hùng

Trả lời

năm 1954 tại đền Hùng