Chất DMT (Dimethyltryptamine) đặc biệt như thế nào?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

DMT (N, N-DimethyTHERptamine) là một loại thuốc tryptamine gây ảo giác xuất hiện tự nhiên trong nhiều loài thực vật và động vật. Nó còn được gọi là “phân tử tinh thần” do trải nghiệm ảo giác mạnh mẽ.

Mặc dù ít được biết đến hơn các loại ảo giác khác như LSD hoặc nấm ma thuật, DMT tạo ra một trải nghiệm ảo giác thính giác và thị giác ngắn nhưng mãnh liệt.

DMT là chất được kiểm soát theo Lịch trình I tại Hoa Kỳ; điều này có nghĩa là việc sản xuất, mua, sở hữu hoặc phân phối thuốc là bất hợp pháp. Chất này có khả năng bị lạm dụng cao, không được sử dụng trong y tế được công nhận và thiếu các thông số an toàn được chấp nhận cho việc sử dụng thuốc.

DMT không được phép sử dụng trong y tế ở Hoa Kỳ. nhưng có thể được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu theo đăng ký nghiên cứu Lịch trình I yêu cầu sự chấp thuận của cả Cơ quan Thực thi Dược phẩm (DEA) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA).

Bất chấp tình trạng bất hợp pháp của nó, DMT được sử dụng trong một số nghi lễ tôn giáo và các bối cảnh khác nhau để “thức tỉnh” hoặc để có được cái nhìn sâu sắc về tâm linh.

Thông tin nhanh về DMT

Dưới đây là một số điểm chính về DMT. Thông tin chi tiết và hỗ trợ có trong bài viết chính.

  • DMT đã được sử dụng như một loại thuốc trong hàng nghìn năm.

  • Sử dụng ma túy như một phần của nghi lễ shaman khá phổ biến ở Nam Mỹ.

  • Các tác dụng phụ bao gồm ảo giác mạnh.

  • Do bản chất của thuốc, DMT được gọi là “phân tử tinh thần”.

https://cdn.noron.vn/2021/07/13/519306143268476-1626147822.png
Trả lời

DMT (N, N-DimethyTHERptamine) là một loại thuốc tryptamine gây ảo giác xuất hiện tự nhiên trong nhiều loài thực vật và động vật. Nó còn được gọi là “phân tử tinh thần” do trải nghiệm ảo giác mạnh mẽ.

Mặc dù ít được biết đến hơn các loại ảo giác khác như LSD hoặc nấm ma thuật, DMT tạo ra một trải nghiệm ảo giác thính giác và thị giác ngắn nhưng mãnh liệt.

DMT là chất được kiểm soát theo Lịch trình I tại Hoa Kỳ; điều này có nghĩa là việc sản xuất, mua, sở hữu hoặc phân phối thuốc là bất hợp pháp. Chất này có khả năng bị lạm dụng cao, không được sử dụng trong y tế được công nhận và thiếu các thông số an toàn được chấp nhận cho việc sử dụng thuốc.

DMT không được phép sử dụng trong y tế ở Hoa Kỳ. nhưng có thể được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu theo đăng ký nghiên cứu Lịch trình I yêu cầu sự chấp thuận của cả Cơ quan Thực thi Dược phẩm (DEA) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA).

Bất chấp tình trạng bất hợp pháp của nó, DMT được sử dụng trong một số nghi lễ tôn giáo và các bối cảnh khác nhau để “thức tỉnh” hoặc để có được cái nhìn sâu sắc về tâm linh.

Thông tin nhanh về DMT

Dưới đây là một số điểm chính về DMT. Thông tin chi tiết và hỗ trợ có trong bài viết chính.

  • DMT đã được sử dụng như một loại thuốc trong hàng nghìn năm.

  • Sử dụng ma túy như một phần của nghi lễ shaman khá phổ biến ở Nam Mỹ.

  • Các tác dụng phụ bao gồm ảo giác mạnh.

  • Do bản chất của thuốc, DMT được gọi là “phân tử tinh thần”.

https://cdn.noron.vn/2021/07/13/519306143268476-1626147822.png