Mục đích học đạo Phật

  1. Tâm linh

Trong đạo Phật , các pháp là vô chủ vô sở hữu , không có gì là của ta hay ta . Và kiến thức cũng vậy , nó là của nhân loại . Đạo Phật bản chất là đúc rút từ cuộc sống rồi quay trở lại cuộc sống , nó không cao siêu hay xa rời đời sống hiện tại . Nó là chân lý , gần gũi với tất cả mọi người . Ai đủ duyên hiểu biết chân lý và áp dụng sẽ đạt được giải thoát .

https://cdn.noron.vn/2021/07/13/519306143268479-1626147993.png

Hình ảnh trên tôi đúc kết lại sau khi dành thời gian tìm hiểu các sách về Phật giáo và các bài giảng . Còn rất nhiều thiếu sót, mong quý độc giả hoan hỉ đóng góp thêm!

Từ khóa: 

tâm linh

Luật nhân quả thì đạo nào chả tuyên với truyền, má mấy bợn đạo phật học chắc cũng k cần ăn cơm nữa nhỉ

Trả lời

Luật nhân quả thì đạo nào chả tuyên với truyền, má mấy bợn đạo phật học chắc cũng k cần ăn cơm nữa nhỉ

Cảm ơn bạn đã mời mình tham khảo bài viết. Xin hỏi phía sau ô "bất toại nguyện tăng dần" sẽ là điều gì kế tiếp?