1. Noron.vn
  2. Mục đích học đạo Phật

Mục đích học đạo Phật

Trong đạo Phật , các pháp là vô chủ vô sở hữu , không có gì là của ta hay ta . Và kiến thức cũng vậy , nó là của nhân loại . Đạo Phật bản chất là đúc rút từ cuộc sống rồi quay trở lại cuộc sống , nó không cao siêu hay xa rời đời sống hiện tại . Nó là chân lý , gần gũi với tất cả mọi người . Ai đủ duyên hiểu biết chân lý và áp dụng sẽ đạt được giải thoát .

https://cdn.noron.vn/2021/07/13/519306143268479-1626147993.png

Hình ảnh trên tôi đúc kết lại sau khi dành thời gian tìm hiểu các sách về Phật giáo và các bài giảng . Còn rất nhiều thiếu sót, mong quý độc giả hoan hỉ đóng góp thêm!

Trả lời

Luật nhân quả thì đạo nào chả tuyên với truyền, má mấy bợn đạo phật học chắc cũng k cần ăn cơm nữa nhỉ

Cảm ơn bạn đã mời mình tham khảo bài viết. Xin hỏi phía sau ô "bất toại nguyện tăng dần" sẽ là điều gì kế tiếp?