Mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm kết nối startup A với startup B để giải quyết vấn đề mà startup A đang gặp phải và startup B đã trải qua không ạ?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

hợp tác doanh nghiệp

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Có thể câu trả lời của mình không khiến bạn vui, nhưng biết đâu nó có thể giúp bạn được một ý tưởng gì đó.

Từ góc nhìn của mình, các startup không nên hợp tác với nhau, ngoại trừ việc ngồi uống bia, động viên lẫn nhau. Startup như một đứa trẻ, tự bản thân nó đang còn quá nhiều vấn đề nội tại. Đấy là phạm vi hợp tác.

Còn về việc học hỏi kinh nghiệm, xin ý kiến tư vấn, bạn cũng nên tìm đến những doanh nghiệp đã ở lâu trong ngành. Những người làm lâu, tuy hơi bị ì một chút, nhưng về yếu tố kinh nghiệm, hiểu biết họ hơn hẳn những startup. Điểm mạnh của startup là sự ngây thơ, chứ không phải là kinh nghiệm hay hiểu biết.

Và hãy cứ hết lòng với công việc, vũ trụ sẽ gửi người phù hợp, cơ duyên phù hợp đến cho bạn. Lúc nó đến, sẽ đến rất tự nhiên, không cần phải mưu toan, tính toán nhiều đâu.

Trả lời

Có thể câu trả lời của mình không khiến bạn vui, nhưng biết đâu nó có thể giúp bạn được một ý tưởng gì đó.

Từ góc nhìn của mình, các startup không nên hợp tác với nhau, ngoại trừ việc ngồi uống bia, động viên lẫn nhau. Startup như một đứa trẻ, tự bản thân nó đang còn quá nhiều vấn đề nội tại. Đấy là phạm vi hợp tác.

Còn về việc học hỏi kinh nghiệm, xin ý kiến tư vấn, bạn cũng nên tìm đến những doanh nghiệp đã ở lâu trong ngành. Những người làm lâu, tuy hơi bị ì một chút, nhưng về yếu tố kinh nghiệm, hiểu biết họ hơn hẳn những startup. Điểm mạnh của startup là sự ngây thơ, chứ không phải là kinh nghiệm hay hiểu biết.

Và hãy cứ hết lòng với công việc, vũ trụ sẽ gửi người phù hợp, cơ duyên phù hợp đến cho bạn. Lúc nó đến, sẽ đến rất tự nhiên, không cần phải mưu toan, tính toán nhiều đâu.