Chỉ là tám chữ

  1. Triết học

Nhân Sinh Dục Tâm Đức Trí Tài Thành...
Từ khóa: 

triết học

Đàn em ngu muội 🫣, xin anh cắt nghĩa cho 8 chữ siêu phàm trên giúp em được không ạ. Cắn cỏ ghi nhớ đấy ạ ^|^
Trả lời
Đàn em ngu muội 🫣, xin anh cắt nghĩa cho 8 chữ siêu phàm trên giúp em được không ạ. Cắn cỏ ghi nhớ đấy ạ ^|^

Cho xin cái nghĩa pro ơii