Chi trước của hamster có gọi là tay không?

  1. Sinh vật cảnh

Tớ có nuôi 2 bé hamster và tớ từng nói với bạn là trông 2 tay của nó be bé dễ thương cực, bạn tớ bảo là"chuột có tay à" vậy theo mọi người chi trước của bé gọi là tay hay chân ạ:v

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Miễn có khả năng cầm nắm đơn giản thì có thể gọi là tay
Trả lời
Miễn có khả năng cầm nắm đơn giản thì có thể gọi là tay
Tay của con người gọi là chi trước