Tại sao ngày nay giáo viên thường chê học sinh giống như gà công nghiêp?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Vì như gà công nghiệp chỉ biết đẻ thôi. Học sinh giờ chỉ biết học thôi. Còn những cái khác chả biết gì. Do cha mẹ nhồi nhét con chỉ có học và học chứ ko có chơi. Nên ra đời, ngoài sách vở quá thiếu những kỹ năng mềm, khả năng tư duy định hướng các kiểu. Chẳng khác con gà công nghiệp, thả ra đồng thì chỉ có biết chờ ng ta cạp cổ làm thịt thôi.
Trả lời
Vì như gà công nghiệp chỉ biết đẻ thôi. Học sinh giờ chỉ biết học thôi. Còn những cái khác chả biết gì. Do cha mẹ nhồi nhét con chỉ có học và học chứ ko có chơi. Nên ra đời, ngoài sách vở quá thiếu những kỹ năng mềm, khả năng tư duy định hướng các kiểu. Chẳng khác con gà công nghiệp, thả ra đồng thì chỉ có biết chờ ng ta cạp cổ làm thịt thôi.
Vì học theo khuôn khổ và không có sự sáng tạo. Đến cả môn văn còn có đáp án, thang điểm sáng tạo của một bài văn chỉ 0.5đ

Vì họ nhận ra bản thân là những con gà công nghiệp cha mẹ, nên đẻ ra những con gà công nghiệp con.

Cách dạy truyền thống Đọc & h.sinh chép...thử đổi mới cách dạy bằng giáo án điện tử xem..h.sinh sẽ sôi nổi ngay !!! Chúng hiếu động & thích sự mới mẻ sẽ cảm thấy rất hứng thú √