1. Sách

Chia ly có phải chỉ là đau thương?

 
Có khi cuộc sống còn mang một diện mạo hoàn toàn mới mà con người không thể thấu hiểu nếu chưa từng nếm trải sự chia ly. Sự chia ly có thể trở thành cơ hội để chúng ta thay đổi cuộc sống. Những mối quan hệ mới, những ước mơ mới, những tình yêu mới... đó là món quà mà sự chia ly mang lại. Chúng ta có thể tạo ra bước tiến mới cho cuộc đời mình hay không, điều này phụ thuộc vào quá trình chúng ta đón nhận sự chia ly.
~ Trích từ TÂM LÝ HỌC XOA DỊU NHỮNG TỔN THƯƠNG VÌ CHIA LY ~ 
💛💛💛💛💛💛💛💛💛
https://cdn.noron.vn/2022/06/22/574191156910830014-1655907777.jpg
Từ khóa: quote, sach, sách