1. Công nghệ thông tin

Chia sẻ quan điểm về luật An Ninh Mạng dưới góc nhìn kỹ thuật, công nghệ và pháp lý

Đây không phải bài viết của mình, tại đây mình chỉ share lại quan điểm của anh Dương Ngọc Thái - hiện tại đang làm tại Google.

Tham khảo luật An Ninh Mạng

tại đây
!

Đọc thêm bài viết của anh Thái nếu các bạn thấy hay

tại đây
!

Từ khóa: an ninh mạng, công nghệ thông tin