1. Chiêm tinh
  2. Tâm linh

Chiêm tinh học có phải là một khoa học?

Từ khóa: chiêm tinh học , chiêm tinh và khoa học, chiêm tinh, tâm linh

Chiêm tinh học là một môn huyền học, không phải khoa học. Dù chiêm tinh học ứng dụng phương pháp nghiên cứu tương tự khoa học và thừa hưởng nhiều kết quả từ khoa học nhưng nó vẫn không phải khoa học do nó không đáp ứng đầy đủ các tính chất mà một ngành khoa học đòi hỏi. Chiêm tinh học sử dụng các hệ thống niềm tin, xem xét sự ảnh hưởng và tác động mang tính tinh thần - điều mà hiện nay chưa có một thực nghiệm khoa học nào chứng minh được và không hoàn toàn sử dụng các bằng chứng khoa học để trả lời các câu hỏi của nó, do đó, nó không được coi là một môn khoa học. Trong giới khoa học, họ coi chiêm tinh là một bộ môn ngụy khoa học. Còn giới chiêm tinh học thì họ gọi đó là một bộ môn huyền học.

Trả lời

Chiêm tinh học là một môn huyền học, không phải khoa học. Dù chiêm tinh học ứng dụng phương pháp nghiên cứu tương tự khoa học và thừa hưởng nhiều kết quả từ khoa học nhưng nó vẫn không phải khoa học do nó không đáp ứng đầy đủ các tính chất mà một ngành khoa học đòi hỏi. Chiêm tinh học sử dụng các hệ thống niềm tin, xem xét sự ảnh hưởng và tác động mang tính tinh thần - điều mà hiện nay chưa có một thực nghiệm khoa học nào chứng minh được và không hoàn toàn sử dụng các bằng chứng khoa học để trả lời các câu hỏi của nó, do đó, nó không được coi là một môn khoa học. Trong giới khoa học, họ coi chiêm tinh là một bộ môn ngụy khoa học. Còn giới chiêm tinh học thì họ gọi đó là một bộ môn huyền học.

Đúng như chị Lena đã nói ở dưới, chiêm tinh học không được coi là một môn khoa học. Chiêm tinh học là huyền học. Nó nghiên cứu tinh tượng trên bầu trời nhằm mục đích áng chiếu tác động của chúng xuống con người trên Địa Cầu.

Những kiến thức cơ bản về chiêm tinh học bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây nhé

Chiêm tinh học xuất phát đầu tiên từ nên văn minh Lưỡng Hà cổ, tức khoảng 3500- 3000 trước CN, người ta quan sát chuyển động của các ngôi sao và đưa ra các dự đoán về tương lai, số phận của một con người hay một vùng đất. Và tất nhiên, họ phải ghi lại tỉ mỉ chuyển động của các ngôi sao và Mặt Trăng, Mặt Trời và lập ra hệ thống dự đoán. Chiêm tinh học dùng cơ sở là các phán đoán kết hợp với quá trình tích lũy kinh nghiệm sau hàng nghìn năm, các cơ sở của lĩnh vực này không mang tính cố định, chắc chắn mà có thể thay đổi.

Vậy nên với tui thì chiêm tinh học không phải là khoa học.