Chiêm tinh học có phải lúc nào cũng đúng?

  1. Chiêm tinh

Có ai tin vào Chiêm tinh học 100% không?

Từ khóa: 

chiêm tinh

Chiêm tinh học chỉ là một công cụ lý tưởng để tham vấn cho những khúc mắc trong cuộc sống chứ không phải là “nhà tiên tri” của bất kỳ ai. Không phải những người sinh cùng giờ, ngày, năm và địa điểm sẽ có vận mệnh như nhau. Chỉ có hành động và ý chí của một người mới có thể quyết định vận mệnh của người đó. Do đó, chiêm tinh học thường mô tả số phận và tính cách con người theo cách tổng quan hơn, chủ yếu dựa trên cung Mặt Trời và Mặt Trăng.

Mặt Trăng thay đổi vị trí cung hoàng đạo sau hai đến ba ngày, vì vậy mà tâm trạng và cảm xúc của chúng ta cũng thay đổi theo. Để có thể đưa ra dự đoán hàng tháng, hàng năm, các nhà chiêm tinh học còn xem xét đến sự chuyển động của sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Thổ, sao Mộc, và dài hạn hơn là sự dịch chuyển của sao Diêm Vương, sao Hải Vương và sao Thiên Vương.

Có những hành tinh thay đổi vị trí liên tục qua từng tuần nhưng cũng có những hành tinh phải mất đến hàng chục năm mới dịch chuyển sang vị trí cung khác. Cho nên, những phán đoán của các nhà chiêm tinh học có thể chính xác tại thời điểm đưa ra nhưng không thể đảm bảo vẫn còn đúng cho vài ngày hoặc thậm chí vài năm sau.

Ai cũng muốn có nhiều lời khuyên tốt nhất có thể khi cần đưa ra quyết định quan trọng nào đó. Tuy không có giá trị tin cậy tuyệt đối, chiêm tinh học cũng có thể giúp bạn mở mang đầu óc trước những cơ hội mới cũng như những lựa chọn mà bạn không thể biết trước. Bằng việc đọc hiểu chiêm tinh học, dù là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm, bạn cũng có thể biết thêm một góc nhìn khác về thế giới của mình thông qua các hành tinh và sử dụng những thông tin này như một công cụ để “dẫn đường” trong cuộc sống.

Trả lời

Chiêm tinh học chỉ là một công cụ lý tưởng để tham vấn cho những khúc mắc trong cuộc sống chứ không phải là “nhà tiên tri” của bất kỳ ai. Không phải những người sinh cùng giờ, ngày, năm và địa điểm sẽ có vận mệnh như nhau. Chỉ có hành động và ý chí của một người mới có thể quyết định vận mệnh của người đó. Do đó, chiêm tinh học thường mô tả số phận và tính cách con người theo cách tổng quan hơn, chủ yếu dựa trên cung Mặt Trời và Mặt Trăng.

Mặt Trăng thay đổi vị trí cung hoàng đạo sau hai đến ba ngày, vì vậy mà tâm trạng và cảm xúc của chúng ta cũng thay đổi theo. Để có thể đưa ra dự đoán hàng tháng, hàng năm, các nhà chiêm tinh học còn xem xét đến sự chuyển động của sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Thổ, sao Mộc, và dài hạn hơn là sự dịch chuyển của sao Diêm Vương, sao Hải Vương và sao Thiên Vương.

Có những hành tinh thay đổi vị trí liên tục qua từng tuần nhưng cũng có những hành tinh phải mất đến hàng chục năm mới dịch chuyển sang vị trí cung khác. Cho nên, những phán đoán của các nhà chiêm tinh học có thể chính xác tại thời điểm đưa ra nhưng không thể đảm bảo vẫn còn đúng cho vài ngày hoặc thậm chí vài năm sau.

Ai cũng muốn có nhiều lời khuyên tốt nhất có thể khi cần đưa ra quyết định quan trọng nào đó. Tuy không có giá trị tin cậy tuyệt đối, chiêm tinh học cũng có thể giúp bạn mở mang đầu óc trước những cơ hội mới cũng như những lựa chọn mà bạn không thể biết trước. Bằng việc đọc hiểu chiêm tinh học, dù là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm, bạn cũng có thể biết thêm một góc nhìn khác về thế giới của mình thông qua các hành tinh và sử dụng những thông tin này như một công cụ để “dẫn đường” trong cuộc sống.

Mình tin vào chiêm tinh nhưng để nói tin 100% thì chắc chắn không, bất cứ cái gì cũng không có tính tuyệt đối. Ví dụ như một phép tính toán hay chứng minh khoa học mình tin cũng có chỗ sai sót, hạn chế. Hơn nữa chiêm tinh thuộc về một lĩnh vực liên quan nhiều tới đức tin và chưa được khoa học chứng minh rõ ràng.

Không có thứ gì là lúc nào cũng đúng cả đâu bạn