Vì sao nhiều sao Việt lên chức CEO nhưng giữ kín mặt hàng kinh doanh?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Liệu có phải là do bán kem trộn không hả mọi người :v

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Rửa tiền bạn ơi

Trả lời

Rửa tiền bạn ơi