Cho e xin vài lời khuyên về ngành du lịch với ạ?

  1. Du lịch

Từ khóa: 

du lịch

Mình nghĩ câu hỏi này hơi rộng bạn ạ, bạn có thể chia sẻ thêm là bạn cần lời khuyên này để làm gì không?

Trả lời

Mình nghĩ câu hỏi này hơi rộng bạn ạ, bạn có thể chia sẻ thêm là bạn cần lời khuyên này để làm gì không?

Bạn muốn tìm hiểu vấn đề nào của du lịch ạ?