Chuẩn bị hành trang đi du lịch cùng bạn bè?

  1. Du lịch

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

du lịch

,

kỹ năng mềm

Có lẽ bạn nên tìm hiểu trước về địa điểm đến, lịch trình, chi phí và tính cách, thói quen của những người bạn đồng hành.

Trả lời

Có lẽ bạn nên tìm hiểu trước về địa điểm đến, lịch trình, chi phí và tính cách, thói quen của những người bạn đồng hành.