Chung thủy có phải là trưởng thành trong tình yêu?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

trưởng thành là gì

,

trưởng thành trong tình yêu

,

chung thủy có phải trưởng thành

,

tâm lý học

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Nope! Chung thuỷ và trưởng thành trong tình yêu là hai khái niệm không liên quan nhau! Bạn có thể trưởng thành trong tình yêu (bằng cách thay đổi giá trị bản thân, nâng tầm phẩm chất đàn ông) nhưng vẫn không chung thuỷ! Sự chung thuỷ được quyết định bằng việc bạn thoả mãn cả ba điều kiện cùng lúc: 

  • Đã bước tới giai đoạn yêu say đắm người phụ nữ trong giai đoạn hẹn hò!
  • Kết hôn liền ngay sau đó!
  • Xây dựng hôn nhân liên tục sau kết hôn! 

Chỉ cần không thoả mãn 1 trong 3 điều trên thôi là bạn viễn viễn không thể chung thuỷ! :)

Trả lời

Nope! Chung thuỷ và trưởng thành trong tình yêu là hai khái niệm không liên quan nhau! Bạn có thể trưởng thành trong tình yêu (bằng cách thay đổi giá trị bản thân, nâng tầm phẩm chất đàn ông) nhưng vẫn không chung thuỷ! Sự chung thuỷ được quyết định bằng việc bạn thoả mãn cả ba điều kiện cùng lúc: 

  • Đã bước tới giai đoạn yêu say đắm người phụ nữ trong giai đoạn hẹn hò!
  • Kết hôn liền ngay sau đó!
  • Xây dựng hôn nhân liên tục sau kết hôn! 

Chỉ cần không thoả mãn 1 trong 3 điều trên thôi là bạn viễn viễn không thể chung thuỷ! :)