Bị ám ảnh nặng nề khi mọi người đều gọi tôi là ác ma?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

gọi tôi là ác ma

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Mọi người đâu mà mọi người. Có những người toxic quanh bạn thôi. Tự biết tránh những người đấy ra. Và thực sự xem lại bản thân mình nữa. Bạn đăng bài nhưng không có nội dung gì cả. 
Trả lời
Mọi người đâu mà mọi người. Có những người toxic quanh bạn thôi. Tự biết tránh những người đấy ra. Và thực sự xem lại bản thân mình nữa. Bạn đăng bài nhưng không có nội dung gì cả.