Chuyên Lê Khiết_Có cần thiết đặt nặng môn thể dục??

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Mình nghĩ nên dạy thể dục theo kiểu cho mn có thói quen rèn luyện để giữ sức khoẻ vì nếu bạn có đặt nặng 1 tuần bạn cũng chỉ học 1 lần thì cũng không có tác dụng bao nhiêu, bởi sức khoẻ rất quan trọng, có sức khoẻ là có tất cả:)
Trả lời
Mình nghĩ nên dạy thể dục theo kiểu cho mn có thói quen rèn luyện để giữ sức khoẻ vì nếu bạn có đặt nặng 1 tuần bạn cũng chỉ học 1 lần thì cũng không có tác dụng bao nhiêu, bởi sức khoẻ rất quan trọng, có sức khoẻ là có tất cả:)

Theo quan điểm của mình thì nên đặt nặng môn thể dục ở tất cả cấp học nhưng không phai ở chuyện điểm sô mà là vị tri của bộ môn này so với các môn khác bởi theo nhiều học sinh và giáo viên đều coi thể dục là một môn học phu, đã đến lúc cần xem lại vị trí, vai trò của bộ môn thể dục đối với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần của học sinh, sinh viên Việt Nam.