Chuyên Lê Khiết_Có nên dạy học sinh những vấn đề liên quan đến kinh doanh hay tài chính xã hội?

Từ khóa: Giáo dục
có chứ. Nếu có thể dạy thì quá tốt rồi, như thế thì học sinh vừa mới tốt nghiệp xong thì đã có thể mở cho mình một cửa hàng kinh doanh tự mình làm việc tự mình làm chủ rồi có thể dùng số tiền kiếm được để trang trải cuộc sống cũng như dùng nó cho việc học cao hơn.

Trả lời

có chứ. Nếu có thể dạy thì quá tốt rồi, như thế thì học sinh vừa mới tốt nghiệp xong thì đã có thể mở cho mình một cửa hàng kinh doanh tự mình làm việc tự mình làm chủ rồi có thể dùng số tiền kiếm được để trang trải cuộc sống cũng như dùng nó cho việc học cao hơn.