Có ai đã từng khởi nghiệp chưa và kết quả như thế nào?

  1. Hướng nghiệp

Có ai đã có kinh nghiệm kinh doanh khởi nghiệp chưa nhỉ? Có thể chia sẻ trải nghiệm đó một chút không?

Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

kinh doanh

,

start up

,

hướng nghiệp

Gọi là khởi nghiệp thì có rồi bạn ạ.
Có cả thất bại và cả chút thành công nhỏ.
Mình có bán hàng online và trộm vía vẫn duy trì khách ruột khá ổn.
Trả lời
Gọi là khởi nghiệp thì có rồi bạn ạ.
Có cả thất bại và cả chút thành công nhỏ.
Mình có bán hàng online và trộm vía vẫn duy trì khách ruột khá ổn.