Có bạn nào có hứng thú học thêm ngôn ngữ mới không?

  1. Ngoại ngữ

Mình đang có hứng thú học thêm ngôn ngữ mới, mình đang học Spanish (tiếng Tây Ban Nha). Mình định hỏi xem bạn nào có hứng thú, học với mình cho vui?

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Chào bạn! Rất vui khi thấy có người có hứng thú với ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh!

Mình từng học tiếng TBN. Thật ra theo dự định của mình thì năm 2019 mình đã phải thi DELE để lấy chứng chỉ cho vui, nhưng lại lười và đến giờ chưa thi luôn.

Hiện tại mình đang tập trung nghiên cứu Latinh và tử ngữ Rasna/Êtruscô. Tiếng TBN khá hữu ích cho mình trong việc học tiếng Latinh và vô số các ngôn ngữ con của tiếng Latinh khác.

Mình cũng có một mạng ký cá nhân (blog), nơi mình viết bằng nhiều ngôn ngữ trong đó cũng có tiếng TBN. Nếu bạn có hứng thú ghé xem chơi, bạn có thể chọn các bài tiếng TBN bằng cách vào mục Linguae --> En castellano (Hispanice)

Trả lời

Chào bạn! Rất vui khi thấy có người có hứng thú với ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh!

Mình từng học tiếng TBN. Thật ra theo dự định của mình thì năm 2019 mình đã phải thi DELE để lấy chứng chỉ cho vui, nhưng lại lười và đến giờ chưa thi luôn.

Hiện tại mình đang tập trung nghiên cứu Latinh và tử ngữ Rasna/Êtruscô. Tiếng TBN khá hữu ích cho mình trong việc học tiếng Latinh và vô số các ngôn ngữ con của tiếng Latinh khác.

Mình cũng có một mạng ký cá nhân (blog), nơi mình viết bằng nhiều ngôn ngữ trong đó cũng có tiếng TBN. Nếu bạn có hứng thú ghé xem chơi, bạn có thể chọn các bài tiếng TBN bằng cách vào mục Linguae --> En castellano (Hispanice)

có bạn